دریافت مقالات
آگهی استخدام کارشناس شبکه

شرکت مهندسی امن پایه ریزان کارن APK برای تکمیل سرمایه های انسانی خود، در 3 ردیف شغلی زیر از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط می توانند از یکی از روش های اعلام شده اقدام به ارسال روزمه خود نموده و منتظر اعلام نتایج بمانند.آگهی استخدام کارشناس شبکه

 

 ذکر حقوق الزامی می باشد.

ارسال رزومه:

ایمیل

hr@apk.co.ir

و یا آدرس اینترنتی

https://www.apk.co.ir/recruitment

استخدام ۳ ردیف شغلی
?