دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول از این سری مقاله ها به بیان قابلیت های SQL Server 2016 در کنار Windows Server 2016 و همچنین ارائه سناریوهایی در این مورد پرداختیم و در این قسمت از دیدگاه امنیتی این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی امنیت SQL Server SQL Server، طبق ارزیابی‌های صورت گرفته توسط رویدادهای […]

عملکرد بالای نصب SQL Server 2016 بر روی Windows Server 2016 – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

گروه مهندسین مایکروسافت با ارائه همزمان SQL Server 2016 و Windows Server 2016 تضمین می‌کنند که ترکیبی از این دو محصول جدید، عملکرد مطلوب‌تری نسبت به استفاده از این دو محصول به صورت جداگانه خواهد داشت. بهره‌مندی از چندین ویژگی مهم Windows Server 2016 که تنها در کنار قابلیت‌های SQL Server 2016 کار می‌کند، به […]

عملکرد بالای نصب SQL Server 2016 بر روی Windows Server 2016 – قسمت اول

ادامه

?