دریافت مقالات

بایگانی

چالش‌های پشتیبان‌گیری موضوع محافظت از داده‌ها با افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌ در مدیریت فرآیند پشتیبان‌گیری همچنان یکی از چالش‌های اصلی در سازمان‌ها به شمار می‌رود. کسب‌وکارها بیش از پیش به تکنولوژی وابسته شده و بنابراین موضوع دسترس‌پذیری (Availability) برای آنان به امری حیاتی مبدل گردیده است. افزایش حجم داده‌های پشتیبان‌گیری با توجه به ضرورت وجود […]

بررسی امکانات و قابلیت‌های Operation Management Suite Backup

ادامه

?