دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول مقاله Splunk Light به بررسی ویژگی های این نرم افزار پرداختیم و در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) از این سری مقالات می باشد به بررسی ویژگی های مهم و همچنین بررسی قسمت های مهم و کاربردی از پنل مدیریت آن خواهیم پرداخت. جستجو و بررسی کلیه Logها با Splunk Light، […]

مفهوم Splunk Light و بررسی قابلیت های آن – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

?