دریافت مقالات

بایگانی

محافظت کامل Endpointها با توجه به افزایش تعداد روز افزون تجهیزاتی مانند لپ‌تاپ‌ها در سازمان‌ها به صورت BYOD (استفاده از سیستم شخصی در محیط کار) و یا حتی IoT در فضای شبکه سازمانی، تلاش‌های گسترده‌ای در راستای شناسایی و تامین امنیت این تجهیزات صورت می‌گیرد چراکه وجود تجهیزات در داخل یا خارج سازمان، موجب افزایش […]

بررسی FortiClient و ویژگی های آن

ادامه

?