دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول از سری مقالات FortiWeb به بررسی قابلیت‌های این تکنولوژی پرداختیم. در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) می‌باشد به بررسی سایر قابلیت‌های این تکنولوژی می‌پردازیم. ردیابی کاربران با استفاده از قابلیت‌های FortiWeb با استفاده از FortiWeb امکان مانیتور نمودن تمامی کاربران احراز هویت شده و Trackنمودن فعالیت‌های آن‌ها در برنامه‌های کاربردی تحت […]

مفهوم WAF و بررسی قابلیت های FortiWeb – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

  ‌برنامه‌های کاربردی تحت وب‌ به راحتی مورد حمله Attackerها قرار می‌گیرند. اگرچه تطبیق با استاندارد‌های Payment Card Industry Data Security یا به اختصار PCI DSS، دلیل اصلی پیاده سازی WAF‌ یا به عبارتی Web Application Firewall، در اکثر سازما‌ن‌ها می‌باشد اما برای بسیاری از کارشناسان روشن است که برنامه‌‌های کاربردی تحت وبِ حفاظت نشده، می‌توانند راحت‌ترین راه […]

مفهوم WAF و بررسی قابلیت های FortiWeb – قسمت اول

ادامه

?