دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول از سری مقالات VMware VVOLs، به بررسی قابلیت‌های این تکنولوژی پرداختیم. در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) می‌باشد به بررسی مزایای این تکنولوژی می‌پردازیم. مزایای تکنولوژی vSphere Virtual Volume Virtual Volume در حوزه‌ها‌ی عملیات ذخیره‌سازی، ارائه سطح سرویس و کاربرد منابع دارای مزایای ارزشمندی می‌باشد. ساده‌سازی عملیات ذخیره‌سازی این تکنولوژی موجب […]

بررسی VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

Virtual Volumes از چارچوب‌های جدید مدیریت و یکپارچه‌سازی دیسک‌های ماشین مجازی به شمار می‌رود که این دیسک‌ها را به عنوان واحد اصلیِ مدیریت داده‌ها برای Storage Arrayها ارائه می‌نماید. با کمک این چارچوب جدید می‌توان عملیات‌های مبتنی بر Array را در سطح دیسک مجازی فعال نمود که این موضوع دقیقا قابل انطباق با محدودیت‌های برنامه […]

بررسی VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs – قسمت اول

ادامه

?