دریافت مقالات

بایگانی

  Datastore در معماری سنتی‌ vSphere و مجازی‌سازیِ Storage برای ماشین‌‌های مجازی دو هدف را دنبال می‌کند، اول اینکه یک Endpoint برای دریافت دستورات خواندنی و نوشتنی NFS و SCSI باشد و دوم اینکه یک Storage Container برای تعدادی از Metadata و فایل‌های داده‌ در ماشین مجازی باشد. Protocol Endpoint در معماری Virtual Volumes به عنوان […]

مقایسه معماری VVOLs با معماری سنتی ذخیره سازی

ادامه

با توجه به مطالب عنوان شده در سری مقالات “بررسی VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs” به بررسی مفهوم این تکنولوژی پرداختیم و در این مقاله نیز به بررسی نحوه عملکرد و معماری این تکنولوژی خواهیم پرداخت. Virtual Volume یک معماریِ بسیار متفاوت و بهبود یافته نسبت به ذخیره‌سازی منطقی (Storage Logical) ارائه می‌کند که امکان […]

بررسی معماری VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs

ادامه

در قسمت اول از سری مقالات VMware VVOLs، به بررسی قابلیت‌های این تکنولوژی پرداختیم. در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) می‌باشد به بررسی مزایای این تکنولوژی می‌پردازیم. مزایای تکنولوژی vSphere Virtual Volume Virtual Volume در حوزه‌ها‌ی عملیات ذخیره‌سازی، ارائه سطح سرویس و کاربرد منابع دارای مزایای ارزشمندی می‌باشد. ساده‌سازی عملیات ذخیره‌سازی این تکنولوژی موجب […]

بررسی VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

Virtual Volumes از چارچوب‌های جدید مدیریت و یکپارچه‌سازی دیسک‌های ماشین مجازی به شمار می‌رود که این دیسک‌ها را به عنوان واحد اصلیِ مدیریت داده‌ها برای Storage Arrayها ارائه می‌نماید. با کمک این چارچوب جدید می‌توان عملیات‌های مبتنی بر Array را در سطح دیسک مجازی فعال نمود که این موضوع دقیقا قابل انطباق با محدودیت‌های برنامه […]

بررسی VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs – قسمت اول

ادامه

?