دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول و قسمت دوم از سری مقالات Web Application Firewall به بررسی مشکلات محافظت از برنامه های تحت وب و همچنین معایب استفاده از فایروال، IPS و … در مواردی که از برنامه های تحت وب استفاده می شود، پرداختیم و در این مقاله که قسمت سوم (پایانی) می باشد به بررسی مزایای WAF بالاخص NetScaler […]

کاربرد (Web Application Firewall (WAF برای محافظت از برنامه‌های تحت وب – قسمت سوم(پایانی)

ادامه

در قسمت اول از سری مقالات Web Application Firewall به بررسی مشکلات محافظت از برنامه های تحت وب پرداختیم و در این مقاله که قسمت دوم می باشد به بررسی معایب استفاده از فایروال، IPS و … در مواردی که از برنامه های تحت وب استفاده می شود، می پردازیم. تکنولوژی‌های برقراری امنیت شبکه امروزه تکنولوژی‌های […]

کاربرد (Web Application Firewall (WAF برای محافظت از برنامه‌های تحت وب – قسمت دوم

ادامه

امروزه، کسب آگاهی در مورد آنچه راهکارهای سنتیِ امنیت شبکه قادر به انجام نمی‌باشند و همچنین دلایل نیاز سازمان‌ها به تجهیز  Web Application Firewall یا به اختصار WAF، به عنوان مبنایی برای استراتژی امنیت IT ضرورت یافته است. محافظت موثر از دارایی‌های وب در سراسر سازمان، مستلزم درک کاملی از قابلیت‌ها و همچنین محدودیت‌های تکنولوژی‌های امنیتی […]

کاربرد (Web Application Firewall (WAF برای محافظت از برنامه‌های تحت وب – قسمت اول

ادامه

?