دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول و دوم از سری مقالات HDX به بررسی مفهوم این تکنولوژی و بررسی برخی امکانات آن و همچنین کاربرد آن در دسکتاپ مجازی بر تجهیزات سیار پرداختیم و در این قسمت به قابلیت های این HDX و دسکتاپ مجازی خواهیم پرداخت. تسریع فرآیند پرینت و اسکن در دسکتاپ مجازی شرکت Citrix از فرآیند پرینت به […]

بهینه‌سازی عملکرد برنامه‌ و دسکتاپ مجازی با تکنولوژی‌ HDX – قسمت سوم (پایانی)

ادامه

?