دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول از بررسی Application Management به دلالیل استفاده از آن و همچنین چالش های پیش روی APM پرداخته شد و در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) می باشد به بررسی دقیق تر آن و ارائه یک مثال کاربردی از استفاده ی مدیریت برنامه های کاربردی می پردازیم. ارزیابی و عیب‌یابی در سطحی […]

بررسی Application Management از دیدگاه Splunk – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

مدیریت برنامه‌های کاربردی جهت پیشی گرفتن در اجرای مطمئن و مطلوب تصور کنید در حین رانندگی با یک ماشین فرمول یک در مسیر مسابقه، ناگهان پرچم سیاه و سفیدی را مشاهده می‌کنید که نشان‌ می‌دهد به خط پایان نزدیک می‌شوید. بدیهی است که باید سرعت عمل داشته باشید اما در عین حال هم نمی‌توانید بی‌پروا باشید زیرا […]

بررسی Application Management از دیدگاه Splunk – قسمت اول

ادامه

?