دریافت مقالات

بایگانی

رفع پیچیدگی‌ امنیت شبکه با Cisco TrustSec تکنولوژی TrustSec متعلق به شرکت Cisco، علاوه بر تسهیل فرآیند آماده‌سازی و مدیریت دسترسی ایمن به شبکه، مدیران امنیتی را در تسریع عملیات‌ امنیتی و اجرای هماهنگ Policyها در سراسر شبکه یاری می‌نماید. برخلاف مکانیسم‌های کنترل دسترسی که بر اساس توپولوژی شبکه می‌باشد، روندهای کنترل Cisco TrustSec با استفاده […]

بخش‌بندیِ مبتنی بر Policy در شبکه، با استفاده از Cisco TrustSec

ادامه

?