دریافت مقالات

بایگانی

Microsoft Operation Management Suite یا به اختصار OMS، یکی از راهکارهای مدیریت IT مبتنی بر Cloud متعلق به شرکت مایکروسافت می‌باشد که در مدیریت و حفظ زیرساخت‌های Cloud و On-Premise به کاربران کمک می‌نماید. با توجه به اینکه OMS تحت عنوان یک سرویس مبتنی بر Cloud اجرا می‌شود، این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد […]

بررسی قابلیت‌ خودکارسازی و کنترل در OMS مایکروسافت

ادامه

?