دریافت مقالات

بایگانی

چالش‌های امروزی امنیت امروزه تیم‌های عملیاتی و امنیتی IT موظف به مدیریت سیستم‌های چند‌‌پلتفرمی و بسیار پیچیده Hybrid Cloud می‌باشند که بیش از پیش در‌ برابر حملات روز‌افزون سایبری، آسیب‌پذیر می‌شوند. بنابراین شناسایی  هرچه سریع‌تر تهدیدات امنیتی در ساختار برای تیم‌های عملیاتی ضرورت می‌یابد که در نتیجه آن از میزان آسیب و خسارات کاسته شده و […]

بررسی قابلیت های امنیتی OMS مایکروسافت

ادامه

چالش‌های پشتیبان‌گیری موضوع محافظت از داده‌ها با افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌ در مدیریت فرآیند پشتیبان‌گیری همچنان یکی از چالش‌های اصلی در سازمان‌ها به شمار می‌رود. کسب‌وکارها بیش از پیش به تکنولوژی وابسته شده و بنابراین موضوع دسترس‌پذیری (Availability) برای آنان به امری حیاتی مبدل گردیده است. افزایش حجم داده‌های پشتیبان‌گیری با توجه به ضرورت وجود […]

بررسی امکانات و قابلیت‌های Operation Management Suite Backup

ادامه

?