دریافت مقالات

بایگانی

با توجه به اینکه در مقالات گذشته ی حوزه Splunk به بررسی ضرورت هوشمندسازی سرویس IT و همچنین مفهوم Splunk ITSI پرداخته شده است در این مقاله سعی بر آن شده که کاربردهای این تکنولوژی را جهت مانیتورینگ سرویس ها و … بررسی نماییم. هدف اصلی Splunk IT Service Intelligence که به اختصار Splunk ITSI نامیده […]

مفهوم Splunk IT Service Intelligence و کاربردهای آن

ادامه

?