دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول از سری مقالات FortiWeb به بررسی قابلیت‌های این تکنولوژی پرداختیم. در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) می‌باشد به بررسی سایر قابلیت‌های این تکنولوژی می‌پردازیم. ردیابی کاربران با استفاده از قابلیت‌های FortiWeb با استفاده از FortiWeb امکان مانیتور نمودن تمامی کاربران احراز هویت شده و Trackنمودن فعالیت‌های آن‌ها در برنامه‌های کاربردی تحت […]

مفهوم WAF و بررسی قابلیت های FortiWeb – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

  ‌برنامه‌های کاربردی تحت وب‌ به راحتی مورد حمله Attackerها قرار می‌گیرند. اگرچه تطبیق با استاندارد‌های Payment Card Industry Data Security یا به اختصار PCI DSS، دلیل اصلی پیاده سازی WAF‌ یا به عبارتی Web Application Firewall، در اکثر سازما‌ن‌ها می‌باشد اما برای بسیاری از کارشناسان روشن است که برنامه‌‌های کاربردی تحت وبِ حفاظت نشده، می‌توانند راحت‌ترین راه […]

مفهوم WAF و بررسی قابلیت های FortiWeb – قسمت اول

ادامه

در قسمت اول و قسمت دوم از سری مقالات Web Application Firewall به بررسی مشکلات محافظت از برنامه های تحت وب و همچنین معایب استفاده از فایروال، IPS و … در مواردی که از برنامه های تحت وب استفاده می شود، پرداختیم و در این مقاله که قسمت سوم (پایانی) می باشد به بررسی مزایای WAF بالاخص NetScaler […]

کاربرد (Web Application Firewall (WAF برای محافظت از برنامه‌های تحت وب – قسمت سوم(پایانی)

ادامه

در قسمت اول از سری مقالات Web Application Firewall به بررسی مشکلات محافظت از برنامه های تحت وب پرداختیم و در این مقاله که قسمت دوم می باشد به بررسی معایب استفاده از فایروال، IPS و … در مواردی که از برنامه های تحت وب استفاده می شود، می پردازیم. تکنولوژی‌های برقراری امنیت شبکه امروزه تکنولوژی‌های […]

کاربرد (Web Application Firewall (WAF برای محافظت از برنامه‌های تحت وب – قسمت دوم

ادامه

امروزه، کسب آگاهی در مورد آنچه راهکارهای سنتیِ امنیت شبکه قادر به انجام نمی‌باشند و همچنین دلایل نیاز سازمان‌ها به تجهیز  Web Application Firewall یا به اختصار WAF، به عنوان مبنایی برای استراتژی امنیت IT ضرورت یافته است. محافظت موثر از دارایی‌های وب در سراسر سازمان، مستلزم درک کاملی از قابلیت‌ها و همچنین محدودیت‌های تکنولوژی‌های امنیتی […]

کاربرد (Web Application Firewall (WAF برای محافظت از برنامه‌های تحت وب – قسمت اول

ادامه

?