دریافت مقالات

بایگانی

چالش‌های سرویس Hybrid Cloud امروزه با توجه به وابستگی روز‌افزون انواع کسب‌و‌کارها به تکنولوژی، محافظت از محیط‌هایی که سرورهای مجازی و فیزیکی را به صورت همزمان در اختیار دارند، دشوارتر شده است. بنابراین در بیشتر موارد راهکارهای Disaster Recovery متعددی برای بررسی طیف وسیعی از محیط‌ها و برنامه‌های کاربردی مورد نیاز می‌باشد. با این وجود […]

بررسی Disaster Recovery در OMS

ادامه

چالش‌های امروزی امنیت امروزه تیم‌های عملیاتی و امنیتی IT موظف به مدیریت سیستم‌های چند‌‌پلتفرمی و بسیار پیچیده Hybrid Cloud می‌باشند که بیش از پیش در‌ برابر حملات روز‌افزون سایبری، آسیب‌پذیر می‌شوند. بنابراین شناسایی  هرچه سریع‌تر تهدیدات امنیتی در ساختار برای تیم‌های عملیاتی ضرورت می‌یابد که در نتیجه آن از میزان آسیب و خسارات کاسته شده و […]

بررسی قابلیت های امنیتی OMS مایکروسافت

ادامه

Microsoft Operation Management Suite یا به اختصار OMS، یکی از راهکارهای مدیریت IT مبتنی بر Cloud متعلق به شرکت مایکروسافت می‌باشد که در مدیریت و حفظ زیرساخت‌های Cloud و On-Premise به کاربران کمک می‌نماید. با توجه به اینکه OMS تحت عنوان یک سرویس مبتنی بر Cloud اجرا می‌شود، این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد […]

بررسی قابلیت‌ خودکارسازی و کنترل در OMS مایکروسافت

ادامه

?