دریافت مقالات

بایگانی

 در قسمت اول از مقاله ی Oracle OLAP به بررسی مفهوم این تکنولوژی و همچنین کاربرد آن در Data Warehouse پرداختیم، در این مقاله که قسمت دوم و پایانی از این سری مقاله ها می باشد به کاربرد مکعب های اوراکل و نحوه مدیریت آن و همچنین Oracle Exadata و مزایای استفاده از Oracle OLAP می پردازیم. […]

مفهوم Oracle OLAP و کاربردهای آن – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

?