دریافت مقالات

بایگانی

در قسمت اول از سری مقالات SQL Server In-Memory به بررسی بهبود‌های ارائه شده در SQL Server پرداختیم. در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) می‌باشد، به بررسی سایر قابلیت‌های SQL Server In-Memory OLTP و  In-Memory Columnstore و پیشرفت‌های این تکنولوژی می‌پردازیم. بهبود‌های حاصل در زمینه هم‌زمانی برنامه‌های کاربردی که هم‌زمانی در سطح موتور (Engine-Level) عملکرد […]

مفهوم In-Memory در SQL Server چیست؟ – قسمت دوم (پایانی)

ادامه

حرکت به سمت‌ کسب‌و‌کار Real-time با دیدگاه‌های Real-time قابلیت‌های In-Memory OLTP و In-Memory Columnstore در Microsoft SQL Server با ایجاد یک جهش در نسل راهکار‌های OLTP و انبار‌های داده (Data Warehousing)، موجب بهبود ده تا صد برابری در عملکرد معمول این سیستم گشته است. با In-memory OLTP، سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌‌های کاربردی مبتنی بر تراکنش (Transactional […]

مفهوم In-Memory در SQL Server چیست؟ – قسمت اول

ادامه

ارائه برنامه‌های کاربردی هوشمند با استفاده از Microsoft SQL Server 2016 R Services همگام با سرعت کسب‌و‌کار، می‌توان از طریق ارائه برنامه‌‌های کاربردی هوشمند با R  و  SQL Server 2016 به عنوان برترین‌های دنیا، به تسریع دسترسی به داده‌ها نیز پرداخت. دلیل استفاده از R صرف نظر از محل استقرار داده‌ها به صورت On-Premise، Cloud یا […]

مفهوم R و آنالیز پیشرفته داده ها در SQL Server 2016

ادامه

?