دریافت مقالات

مجازی سازی

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

157 مشاهده ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵ 7

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

112 مشاهده ۱۴ تیر, ۱۳۹۵ 2

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

214 مشاهده ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 5

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

78 مشاهده ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 1

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

110 مشاهده ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 1

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

520 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 6

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

231 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 3

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

234 مشاهده ۱۳ آبان, ۱۳۹۴ 1

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

325 مشاهده ۴ مهر, ۱۳۹۴ 1

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

97 مشاهده ۲۵ شهریور, ۱۳۹۴ 0

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

208 مشاهده ۱۰ شهریور, ۱۳۹۴ 5

?