دریافت مقالات

مجازی سازی

مانیتورینگ ساختار مجازی به کمک Zenoss

263 مشاهده ۱۴ فروردین, ۱۳۹۶ 9

آشنایی با NetScaler SD-WAN و کاربردهای آن

159 مشاهده ۷ فروردین, ۱۳۹۶ 5

بررسی معماری VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs

152 مشاهده ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵ 2

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

221 مشاهده ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵ 8

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

187 مشاهده ۱۴ تیر, ۱۳۹۵ 4

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

428 مشاهده ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 8

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

148 مشاهده ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 2

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

199 مشاهده ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 2

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

828 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 10

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

663 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 8

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

439 مشاهده ۱۳ آبان, ۱۳۹۴ 2

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

511 مشاهده ۴ مهر, ۱۳۹۴ 3

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

261 مشاهده ۲۵ شهریور, ۱۳۹۴ 0

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

477 مشاهده ۱۰ شهریور, ۱۳۹۴ 7

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

1245 مشاهده ۳ شهریور, ۱۳۹۴ 11

?