دریافت مقالات

مجازی سازی

مانیتورینگ ساختار مجازی به کمک Zenoss

151 مشاهده ۱۴ فروردین, ۱۳۹۶ 7

آشنایی با NetScaler SD-WAN و کاربردهای آن

127 مشاهده ۷ فروردین, ۱۳۹۶ 5

بررسی معماری VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs

126 مشاهده ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵ 2

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

177 مشاهده ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵ 7

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

133 مشاهده ۱۴ تیر, ۱۳۹۵ 3

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

286 مشاهده ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 6

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

112 مشاهده ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 2

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

147 مشاهده ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 2

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

671 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 7

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

368 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 5

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

326 مشاهده ۱۳ آبان, ۱۳۹۴ 2

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

390 مشاهده ۴ مهر, ۱۳۹۴ 1

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

157 مشاهده ۲۵ شهریور, ۱۳۹۴ 0

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

345 مشاهده ۱۰ شهریور, ۱۳۹۴ 5

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

894 مشاهده ۳ شهریور, ۱۳۹۴ 10

?