دریافت مقالات

مجازی سازی

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

147 مشاهده ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵ 7

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

92 مشاهده ۱۴ تیر, ۱۳۹۵ 2

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

180 مشاهده ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 5

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

68 مشاهده ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 1

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

82 مشاهده ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 1

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

477 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 5

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

200 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 3

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

185 مشاهده ۱۳ آبان, ۱۳۹۴ 1

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

291 مشاهده ۴ مهر, ۱۳۹۴ 1

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

69 مشاهده ۲۵ شهریور, ۱۳۹۴ 0

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

171 مشاهده ۱۰ شهریور, ۱۳۹۴ 3

?