دریافت مقالات

GLBP یا Gateway Load Balancing Protocol – قسمت اول : بررسی ویژگی های GLBP

Gateway Load Balancing Protocol یا به اختصار GLBP همانند (Hot Standby Router Protocol (HSRP و (Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP  ترافیک داده را در برابر اختلال روتر یا مدار، محافظت نموده و اجازه‌ی اشتراک‌گذاری بار Packet را بین یک گروه از روترهای Redundant می‌دهد. قبل از انجام تنظیمات GLBP، باید روترهای مورد نظر را جهت اعمال […]

GLBP یا Gateway Load Balancing Protocol – قسمت اول

ادامه

?