دریافت مقالات

شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سیسکو یا Cisco SDN – قسمت دوم(پایانی) : بررسی SDN در سیسکو

در قسمت اول از سری مقالات (Software Defined Networking (SDN به بررسی مفهوم این تکنولوژی و نحوه گسترش آن در سیسکو پرداختیم. در این قسمت نیز به بررسی موارد استفاده SDN و همچنین بررسی OpenFlow با onePK سیسکو می پردازیم. استفاده از (Software Defined Networking (SDN در بخش عمومی بخش عمومی پیشتاز استفاده از فناوری‌های SDN مانند OpenFlow می […]

شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سیسکو یا Cisco SDN – قسمت دوم(پایانی)

ادامه

دلایل محبوبت (Software Defined Networking (SDN و نحوه گسترش آن در سیسکو بنا بر نظر بنیاد شبکه‌های آزاد یا (Open Networking Foundation (ONF، شبکه مبتنی بر نرم‌افزار یا (Software Defined Networking (SDN یک معماری شبکه محسوب می گردد، که سطوح کنترل و داده (Control Plane, Data Plane) را از یکدیگر جدا کرده و صفحه‌ی کنترل (اطلاعات […]

شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سیسکو یا Cisco SDN – قسمت اول

ادامه

?