دریافت مقالات

بررسی قابلیت های Zenoss ZenPack در زیرساخت های همگرا (CI) : بررسی Zenoss ZenPack برای زیرساخت همگرا

توسعه‌ی مانیتورینگ یکپارچه IT برای زیرسا‌خت‌های همگرا یا Converged Infrastructure چالش‌های کسب‌و‌کار امروزه چابکی در کسب‌و‌کار منوط به آن است که یک سازمان، سرویس‌های جدید خود را با چه سرعت و اعتباری به بازار عرضه نماید. زیرساخت‌های همگرا یا به عبارتی (Converged infrastructure (CI، به عنوان سیستم‌های از پیش پیکربندی شده که شامل منابع Compute، […]

بررسی قابلیت های Zenoss ZenPack در زیرساخت های همگرا (CI)

ادامه

?