دریافت مقالات

بررسی و مفهوم Hunk، پلتفرم تجزیه و تحلیل Splunk برای Hadoop- قسمت دوم(پایانی) : بیگ دیتا

در قسمت اول از مقاله ی Hunk به معرفی و بررسی این پلتفرم که جهت تجزیه و تحلیل نرم افزار Splunk در DataStoreهای Hadoop و NoSQL می باشد،  پرداخته شد. در این قسمت به بررسی قابلیت های مهم پلتفرم Hunk می پردازیم. قابلیت‌های مهم پلتفرم Hunk همانطور که پیشتر اشاره گردید؛ Hunk، پلتفرمی سریع جهت تجزیه […]

بررسی و مفهوم Hunk، پلتفرم تجزیه و تحلیل Splunk برای Hadoop- قسمت دوم(پایانی)

ادامه

 در مقاله ی “نرم افزار Splunk : پلت‌فرمی برای تجزیه و تحلیل Big Data” به بررسی نحوه ایجاد Bigdata و همچنین تجزیه و تحلیل آن به کمک محصولات Splunk پرداخته شد. در این مقاله به معرفی پلتفرم Hunk ، که جهت تجزیه و تحلیل Bigdataهای Hadoop و NoSQL مورد استفاده قرار می گیرد؛ می پردازیم. بررسی، […]

بررسی و مفهوم Hunk، پلتفرم تجزیه و تحلیل Splunk برای Hadoop- قسمت اول

ادامه

در مقاله “آنالیزی از نرم افزار Splunk” به معرفی  نرم افزار Splunk و همچنین در مقاله “مفهوم Big Data در دنیای تکنولوژی” به ارائه مفهوم Big Data و مثالی در این زمینه پرداخته شد. در این مقاله به تلفیق استفاده از این دو تکنولوژی و بررسی Splunk جهت تجزیه و تحلیل Big Data می پردازیم. داده‌های […]

نرم افزار Splunk پلت‌فرمی برای تجزیه و تحلیل Big Data

ادامه

   Big Data اصطلاحی در حال تحول می باشد که مقدار زیادی داده ی ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و یا بدون ساختار را توصیف می نماید که قابلیت استخراج به عنوان اطلاعات را دارند. اگرچه Big Data به مقدار کمّی مشخصی اشاره نمی کند، ولی این واژه معمولا زمانی که در رابطه با داده […]

مفهوم Big Data در دنیای تکنولوژی

ادامه

?