دریافت مقالات

بررسی کاربردهای Splunk APP برای Stream : تحلیل Splunk

کسب آگاهی Real-time نسبت به عملکرد برنامه و تجربه مشتری در Splunk App برای Stream به دلیل آنکه امروزه محیط برنامه‌ها، پیچیده و ترکیبی می باشد و کسب آگاهی در مورد عملکرد برنامه و زیرساخت‌های اساسی آن نیز کار ساده ای نیست، این اطلاعات اغلب در Siloها قرار داشته و دسترسی به آنها دشوار می‌باشد. علاوه […]

بررسی کاربردهای Splunk APP برای Stream

ادامه

در قسمت اول از مقاله ی Hunk به معرفی و بررسی این پلتفرم که جهت تجزیه و تحلیل نرم افزار Splunk در DataStoreهای Hadoop و NoSQL می باشد،  پرداخته شد. در این قسمت به بررسی قابلیت های مهم پلتفرم Hunk می پردازیم. قابلیت‌های مهم پلتفرم Hunk همانطور که پیشتر اشاره گردید؛ Hunk، پلتفرمی سریع جهت تجزیه […]

بررسی و مفهوم Hunk، پلتفرم تجزیه و تحلیل Splunk برای Hadoop- قسمت دوم(پایانی)

ادامه

 در مقاله ی “نرم افزار Splunk : پلت‌فرمی برای تجزیه و تحلیل Big Data” به بررسی نحوه ایجاد Bigdata و همچنین تجزیه و تحلیل آن به کمک محصولات Splunk پرداخته شد. در این مقاله به معرفی پلتفرم Hunk ، که جهت تجزیه و تحلیل Bigdataهای Hadoop و NoSQL مورد استفاده قرار می گیرد؛ می پردازیم. بررسی، […]

بررسی و مفهوم Hunk، پلتفرم تجزیه و تحلیل Splunk برای Hadoop- قسمت اول

ادامه

?