دریافت مقالات

مفهوم Splunk Light و بررسی قابلیت های آن – قسمت اول : راهکار Splunk Light

جستجو و آنالیز Log در محیط‌های کوچک IT را می‌توان با استفاده از Splunk Light انجام داد که شامل ویژگی‌های زیر می‌باشد: جستجو و تجزیه و تحلیل جامع Logها در این تکنولوژی، برپایه‌‌ی Splunk می‌باشد. ایجاد ارتباط، ارائه گزارش و همچنین اعلام هشدارها در مورد تمام  Log داده ها، به صورت Real-Time و متمرکز صورت می‌گیرد. این تکنولوژی […]

مفهوم Splunk Light و بررسی قابلیت های آن – قسمت اول

ادامه

?