دریافت مقالات

بررسی و مفهوم Cisco Locator/ID Separation Protocol – قسمت دوم(پایانی) : راه اندازی Cisco LISP

در قسمت اول از سری مقالات Cisco Locator/ID Separation Protocol یا به اختصار Cisco LISP به بررسی مفهوم و دلایل استفاده از این تکنولوژی پرداختیم و در این قسمت که قسمت دوم(پایانی) می باشد به تشریح انواع تجهیزات و نحوه برقراری ارتباطات با استفاده از این پروتکل می پردازیم. تجهیزات Cisco LISP Site Edge ITR یا Ingress […]

بررسی و مفهوم Cisco Locator/ID Separation Protocol – قسمت دوم(پایانی)

ادامه

?