دریافت مقالات

بررسی VMware EVO SDDC و ویژگی های این تکنولوژی : رک مجازی

VMware EVO SDDC قابلیت ایجاد و اجرای Private Cloud از نوع Infrastructure-as-a-Service) IaaS) با یک هدف کلی و یا (Virtual Desktop Infrastructure (VDI بر اساس یک معماری Software-Defined Data Center)SDDC) را برای مشتریان فراهم می سازد. علاوه بر اینکه اجزای EVO SDDC کاملاً یکپارچه و تعامل‌پذیر می باشد، با سخت‌افزارهای مورد ‌تأییدِ شرکای منتخب این محصول […]

بررسی VMware EVO SDDC و ویژگی های این تکنولوژی

ادامه

?