دریافت مقالات

مرکز عملیات شبکه و امنیت : طراحی و پیاده سازی مایکروسافت سیستم سنتر

  امروزه یکی از اصلی ترین و مهمترین راهکارها در مدیریت شبکه های بزرگ، پیاده سازی ساختارهای مرکز عملیات شبکه و امنیت NOC SOC می باشد. این سیستم برای سازمان ها، امکان مدیریت هر چه آسان تر تجهیزات، سرویس ها و همچنین مقابله با رخدادهای امنیتی را فراهم آورده و تدوین سیاست های کلان در جهت […]

مرکز عملیات شبکه و امنیت

ادامه

?