دریافت مقالات

Splunk Enterprise Licensing : فروش لایسنس Splunk

امکانات نرم افزار Splunk و مدل های مختلف Licensing این نرم افزار به شرح زیر می باشد. قابلیت شرح Splunk Free Splunk Enterprise Splunk Enterprise Security Splunk Cloud Indexing Volume حداکثر حجم فهرست‌بندی در روز ۵۰۰MB/day Unlimited (according to license) Unlimited (according to license) 5GB/day to multi-TB/day (according to license) Data Onboarding جریان‌های کاری مبتنی برWizard […]

Splunk Enterprise Licensing

ادامه

 مروری کلی بر نرم‌افزار Splunk Splunk اهرمی در حفظ امنیت نرم‌افزار Splunk دارای سیستم امنیت مبتنی بر تجزیه و تحلیل هوشمند بوده که شامل فرآیند کشف و شناسایی روابط در کلیه داده‌های مرتبط با حوزه امنیت شامل داده‌های زیرساخت‌های IT، محصولات مختلف امنیتی و تمامی داده‌های ماشینی بوده و هدف آن انطباق سریع با تغییرات […]

Splunk Enterprise Security

ادامه

?