دریافت مقالات

شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سیسکو یا Cisco SDN – قسمت دوم(پایانی) : مفهوم Cisco ONE

در قسمت اول از سری مقالات (Software Defined Networking (SDN به بررسی مفهوم این تکنولوژی و نحوه گسترش آن در سیسکو پرداختیم. در این قسمت نیز به بررسی موارد استفاده SDN و همچنین بررسی OpenFlow با onePK سیسکو می پردازیم. استفاده از (Software Defined Networking (SDN در بخش عمومی بخش عمومی پیشتاز استفاده از فناوری‌های SDN مانند OpenFlow می […]

شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سیسکو یا Cisco SDN – قسمت دوم(پایانی)

ادامه

?