دریافت مقالات

بررسی قابلیت های IBM InfoSphere Guardium Vulnerability Assessment – قسمت دوم(پایانی) : کاهش ریسک در IBM InfoSphere Guardium

در قسمت اول از مقاله ی IBM InfoSphere Guardium Vulnerability Assessment به معرفی این تکنولوژی و بررسی برخی قابلیت های آن مانند عملکرد، مقیاس پذیری و مدیریت آسان پرداختیم. در این قسمت به بررسی سایر ویژگی های IBM InfoSphere Guardium Vulnerability Assessment می پردازیم. یکپارچه‌سازی (Integration) با توجه به اینکه اکثر سازمان‌ها امروزه راهکارهای امنیتی‌ […]

بررسی قابلیت های IBM InfoSphere Guardium Vulnerability Assessment – قسمت دوم(پایانی)

ادامه

?