دریافت مقالات

بررسی IBM Security Guardium Data Activity Monitor – قسمت دوم : کنسول مدیریتی Guardium

در قسمت اول از مقاله IBM Security Guardium Data Activity Monitor به مزایای استفاده از آن پرداخته شد و در این قسمت از مقاله، به بررسی نحوه مدیریت پایگاه داده و بررسی Policyهای آن می پردازیم. مدیریت ساده و موثر امروزه سازمان‌های IT جهت افزایش هرچه بیشتر استفاده از منابع و زمان تحت فشار زیادی هستند. عملیات با […]

بررسی IBM Security Guardium Data Activity Monitor – قسمت دوم

ادامه

?