دریافت مقالات

ایجاد HA با استفاده از vCenter Server Heartbeat – قسمت دوم : vSphere

vCenter Server Heartbeat چگونه استفاده می شود؟    با افزایش رو به رشد استقرار ساختارهای کاری مهم شرکت ها بر روی VMware vSphere، سازمان ها نیازمند مکانیزم جامع، کاربردی و ساده ای برای نظارت، همانند سازی و محافظت از vCenter Server می باشند. حفظ قابلیت در دسترس بودن (HA)  در خصوص vCenter Server ها این امکان […]

ایجاد HA با استفاده از vCenter Server Heartbeat – قسمت دوم

ادامه

?