APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

آینده‌ی شبکه‌‌ با آموزش‌های عملی: راه اندازی OpenLabهای جدید در سراسر دنیا

نوآوری، قسمتی از زندگی افراد در شرکت Juniper را تشکیل می‌دهد. این شرکت قصد دارد منابع مورد نیاز را در اختیار مشتریان و شرکای خود قرار دهد تا آنان نیز نوآوری را به بخشی از زندگی خود تبدیل نمایند. صنعت با سرعت زیادی در حال تکامل است، بنابراین هدف شرکت ایجاد انگیزه برای اجرای فاز بعدی نوآوری شبکه با ابزار، منابع و تخصص‌های مرتبط جهت پیشبرد و توسعه کل صنعت می‌باشد.

در سال 2012، اولین OpenLab تحت عنوان مرکز نوآوری، واقع در نیوجرسی افتتاح گردید و از مشتریان، شرکا، دانشگاهیان و سایر اشخاص دعوت شد تا در مورد منابع و تکنولوژی‌های Juniper، اطلاعات کسب نموده و علاوه بر یادگیری به صورت مستقیم با آن کار ‌کنند.

OpenLab، از زمان شروع به کار، به یک قطب فیزیکی و همچنین مجازی برای همکاری، نوآوری و آموزش در حوزه تکنولوژی‌های شبکه‌ و خودکارسازی نوظهور مانند شبکه‌ مبتنی بر نرم‌افزار یا به عبارتی Software Defined Networking و همچنین قابلیت برنامه‌ریزی شبکه تبدیل شده است. مشتریان، شرکا و سایر افراد می توانند از منابع OpenLab استفاده نموده‌ تا در جلسات آموزش تکنولوژی شرکت نمایند و همچنین تکنولوژی SDN را از طریق Sandboxهای پلتفرم شناسایی و آزمایش نموده و توسعه دهند، علاوه بر اینکه راهکارهای یکپارچه جدیدی را ارائه کرده و در گردهمایی های مختلف شرکت کنند.

با توجه به موفقیت‌های ذکر شده، این شرکت اعلام می‌نماید که OpenLab در شش نقطه دیگر در گوشه و کنار جهان نیز گسترش یافته است. با مراکز توزیع منطقه‌ای نه تنها می‌توان دسترسی به یک مجموعه از محصولات فیزیکی و مجازی Juniper را فراهم نمود، بلکه امکان گسترش برنامه‌های آموزشی عملی برای تغذیه بیشتر ارائه نوآوری و آماده‌سازی صنعت برای مسیر پیش رو وجود دارد؛ علاوه بر اینکه معماری‌های نوین شبکه و خودکارسازی نیز کنترل می‌گردد.

دلایل استفاده از OpenLab

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

برخورداری این نسل و نسل بعدی رهبران IT از ابزار مورد نیاز، مستلزم نوآوری مداوم می‌باشد. طبق تحقیق صورت گرفته توسط مرکز تحقیقاتی Wakefield، تقریبا نیمی از تصمیم‌گیران در زمینه IT بر این باورند که نیروی کار آنها در طول پنج سال آینده از مهارت لازم برای ایفای نقش خود برخوردار نخواهند بود. این شرکت  با افزایش دسترس‌پذیری به منابع و تخصص OpenLab می‌تواند موجب توانمندی رهبران کنونی و آینده گردد، ضمن اینکه آموزش و تجربیات عملی ضروری برای همگام شدن با سرعت روند تکامل شبکه را نیز ارائه می‌نماید.

اشتراک ایمیل