APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

بررسی ویژگی‌های جدید Veeam Backup برای Nutanix AHV

یکپارچه‌سازی پیشرفته با Veeam Backup & Replication v10

 Veeam Backup برای Nutanix Package که در سرور Veeam Backup & Replication پیاد‌ه‌سازی شده ‌است شامل دو جزء کلیدی است، AHV Plug-In برای Veeam Backup & Replication و Veeam Backup & Replication AHV Proxy Image جدید، که برای کنسول پشتیبان Veeam کاربر قابلیت‌های تازه‌ای درخصوص مدیریت متمرکز نسخه‌های پشتیبان AHV فراهم می‌کند.

مدیریت متمرکز ارتقا یافته

 • نصب و ارتقای Proxy‌ها: زمانی که مدیران کلاسترهای Nutanix AHV را از داخل کنسول Veeam Backup & Replication ثبت می‌کنند، در واقع می‌توانند به طور خودکار Veeam Backup & Replication AHV Backup Proxy را نصب کنند یا Veeam Availabity فعلی را برای پروکسی Nutanix v1 ارتقا دهند.
 • مدیریت کار و وضعیت: کنسول یکپارچه‌سازی Veeam Backup & Replication امکان مشاهده وضعیت، شروع/ پایان/ غیرفعال کردن کار و قابلیت راه‌اندازی Proxy Web UI را فراهم می‌کند.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

 • مدیریت License: صرفا توسط سرور Veeam Backup & Replication بدون نیاز به License دیگری برای تجهیز پروکسی انجام می‌شود، در حال حاضر نسخه‌های پشتیبان AHV از Veeam Universal License استفاده می‌کند.
 • پشتیبانی VeeamZIP: اکنون برای AHV workloads در دسترس است تا بتوانند Ad Hoc Full Backups ایجاد کنند. برای محافظت Workload مورد نظر کافیست آنرا از کنسول Veeam Backup & Replication در زیر Inventory Tab انتخاب کرده و بر روی VeeamZIP راست کلیک نمود.

ارتقای فرایند بازیابی در Nutanix AHV

 • تجهیزات AHV FLR: اکنون امکان بازیابی به صورت File-Level ،Live و پشتیبانی از Native Linux FLR که مستقیما به AHV workloadها کاربر باز می‌گردد را فراهم می‌کند.
 • بازیابی کامل VM: با استفاده از نسخه پشتیبان جهانی فایل فرمت VBK که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هر workload مجازی یا فیزیکی محافظت شده توسط Veeam را به کلاستر‌های AHV بازیابی کنند. این امر همچنین رابطه دو جانبه‌ای با قابلیت بازیابی نسخه‌های پشتیبان AHV به سایر Hypervisor‌ها دارد.
 • بازیابی‌های AHV Snapshot: بازیابی فایل و Disk-Level را مستقیما از طریق Native AHV Snapshots کامل می‌کند.
 • بازیابی فوری VM: در صورت مواجه با یک سناریوی چالشی بازیابی حیاتی در یک محیط ترکیبی، سرعت و تحرک پذیری بیشتری را ارائه می‌دهد، که به کاربر این امکان را می‌دهد تا سریعا چندین VM را از طریق نسخه‌های پشتیبان Nutanix AHV به VMware vSphere، Spin Up کند. 
 • یکپارچه‌سازی Veeam Backup Enterprise Manager: امکان انجام عملیات FLR را از طریق کنسول Veeam Backup Enterprise Manager فراهم می‌کند و به FLR Helper اجازه می‌دهد تا بر روی کلاستر AHV اجرا شود.
 • پشتیبان Veeam ONE: برای آسودگی خاطر کابران و اطمینان از اینکه هیچ workloadی بدون حفاظت نمی‌ماند، در نسخه‌های پشتیبان AHV گزارش‌های محافظت شده VM را فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: انتشار جدیدترین آپدیت نرم‌افزار Veeam Backup and Replication 9.5

ویژگی‌های جدید در Veeam Backup & Replication AHV Backup Proxy :

 • Job Options، نسخه‌های پشتیبان و کار‌های Snapshot-Only را ایجاد می‌کنند و این کار را بر اساس دامین‌های محافظتی انجام می‌دهند که به کاربر کمک می‌کنند تا با امکانات مضاعف و به منظور زمانبندی Fullهای فعال چرخه‌ای، نسخه‌های پشتیبان خود را سازماندهی و بهینه‌سازی نماید.
 • Backup Job Targets توسط یکپارچه‌سازی Veeam backup repository code آسان شده‌اند. این امر باعث شده ‌است که کاربران بتوانند تجهیزات داده‌های حذف شده تکراری Storage و سیستم‌های فایل که دارای تکنولوژی Block Cloning هستند را شناسایی کنند.
 • Global Email Notifications دارای قابلیت تنظیم برای با خبرکردن کاربر از موفقیت، هشدار و عدم موفقیت در کار و یا حتی قابلیت حذف اعلان‌ها تا زمان آخرین تلاش کاری هستند.
اشتراک ایمیل