APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

تحول شهری با Internet of Everything

شهر Mississauga در کانادا ، به کمک شرکت های Cisco و OnX Enterprise Solutions ، در حال تغییر چگونگی ارائه ی خدمات به شهروندان خود می باشد . شرکت سیسکو با انتشار این فایل ویدیویی نحوه ی حضور خود در مرکز این تغییر و نقش (IoE (Internet of Everything در آینده ی این شهر را به تصویر کشیده است.

[aparat id=”SUpkR”]

اشتراک ایمیل