APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

Cloud Computing و انواع عمده ی آن

Public Cloud

اصطلاح cloud عمومی به معنای این است که تمام سرویس ها بر روی اینترنت و معمولا به صورت پرداخت به ازای هر کاربر ، ارائه می شوند . cloud عمومی می توانند بهترین کارایی را از زمانی که منابع در شبکه به اشتراک گذاشته می شوند ، ارائه دهد . این نوع از رایانش ابری برای کسب و کار مناسب است .

Private Cloud

Cloud خصوصی در واقع زیرساخت دیگر cloud می باشد ، که برای سازمان های تکی مناسب است. این نوع می تواند هم از داخل و هم از خارج مدیریت شود ولی در نهایت سیستم ها و زیرساخت ها برای مقاصد سازمانی به کار می روند . زمانی که به یک cloud خصوصی معطوف می شوید ، بزرگترین تصمیمی که بایستی اتخاذ شود ، تعیین محدوده ی سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد cloud خصوصی است ، که همانند پیاده سازی آن می تواند پر هزینه باشد .

Hybrid Cloud
اصطلاح Cloud ترکیبی بسته به استفاده از هر کدان از دو نوع دیگر در شرکت ها مربوط می شود . در واقع این نوع از cloud ترکیبی از دو نوع خصوصی و عمومی می باشد .

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

[aparat id=”kR7v2″]

شرح مختصری از cloud computing و اشکال مختلف آن را در ویدیوی فوق مشاهده می کنید .

اشتراک ایمیل