APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

استراتژی‌ حفاظت از داده ها در برنامه‌های كاربردی مبتنی بر Container

راهكارهای پشتیبان گیری و Non-Native Disaster Recovery بر RTOها و RPOها در برنامه‌های كاربردی مبتنی بر Container تأثیر منفی مي‌گذارند. با محبوبيت Containerها، سازمان‌ها بايد متوجه باشند كه اين واحدهای نرم‌ افزاری به‌ طور منحصر به ‌فرد طراحی شده‌اند، در نتیجه نيازمند يك استراتژی اختصاصی برای حفاظت از داده ها هستند.

Container چیست؟

ویدیوهای بیشتر در درباره Container

با این‌ حال، اين نظرسنجی يك ناهماهنگی اساسی ميان استراتژی‌های حفاظت از داده ها را در سراسر سازمان‌ها نشان داده است. 75 درصد شرکت ‌کنندگان بر اين باور بودند كه می توان از برنامه‌های كاربردی مبتنی بر Container به روش یکسانی با برنامه‌های كاربردی جداگانه پشتیبان گیری کرد. اين ناهماهنگی نه ‌تنها ریسک افزايش سطح تحمل RTO و RPO را ایجاد می‌کند، بلكه زمان و منابع مورد نياز برای توسعه و ارائه برنامه‌ كاربردی مبتنی بر Container را نيز افزايش می‌دهد.

افزایش نرخ زمانی RTO و RPO با بکارگیری Disaster Recovery و راهکارهای پشتیبان گیری در مقابله با تهدیدات سایبری

طبق بررسی های انجام شده، متوسط Recovery Time Objective يا RTO برای شرکت کنندگان در نظر سنجی، 2.87 ساعت و متوسط Recovery Point Objective يا RPO حدود 22 دقيقه بوده است. اما عملكرد در نرخی که صرفاً قابل ‌تحمل باشد، بهترين حالت عملكرد سازمان نيست. كسب‌ و كارها می‌‌توانند بسيار بهتر عمل كنند و RTO را به چند دقيقه و RPO را به چند ثانيه برسانند. با به‌ كارگيری Disaster Recovery و راهكارهای Backup در حالت Container-Native، بازيابی می‌تواند به ‌سرعت و در یک زمان مشخص، چند ثانيه پيش از آن كه تهديدی سايبری مانند باج‌ افزار رخ دهد انجام گيرد، درنتیجه انعطاف پذیری و عملكرد سازمانی به ميزان چشم‌ گيری بهبود خواهد يافت.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

انتخاب مناسب حفاظت از داده ها و استفاده از تکنولوژی Container-Native

Deepak Verma، مدير استراتژی محصول در شركت Zerto، بيان داشت: «ايجاد امنيت و انعطاف پذیری برای موفقيت در به‌ كارگيری Container-Native بسيار مهم است. انتخاب راهكار صحيح حفاظت از داده ها تغيير قابل ‌توجهی در چابكی سازمان ايجاد می‌كند. يافته‌های پژوهش مهر تأییدی بر نياز سازمان‌ها در به ‌كارگيری تكنولوژی‌های حفاظت از داده ها Container-Native، كه از ابتدا با چرخه عمر پياده ‌سازی برنامه كاربردی ادغام شده باشد دارد. بنابراين برنامه‌های كاربردی از وقتی که ایجاد می‌گردند محافظت ‌شده هستند و به همين صورت باقی می‌مانند. در نتیجه توسعه ‌دهندگان كمتر كار خواهند كرد و برنامه‌های كاربردی Container شده به صورت دائم تحت محافظت خواهند بود. البته این محافظت بايد با الزامات كسب‌ و كار تطبیق داشته باشد.»

بیشتر بخوانید: نقش تکنولوژی Container در ویندوز

به علاوه، اين پژوهش نشان داد كه استراتژی‌های Hybrid و Multi-Cloud با پياده‌ سازی Container ارتباط تنگاتنگی دارند. از ميان شركت‌ كنندگان در پژوهش، 21 درصد تائید كردند كه برنامه‌های كاربردی مبتنی بر Container را تنها در محيط Public Cloud پياده ‌سازی كرده‌اند يا قصد دارند اين كار را انجام دهند. 71 درصد اذعان داشتند كه برنامه‌های كاربردی مبتنی بر Container را در استراتژی Hybrid-Cloud پياده ساخته‌اند يا قصد انجام اين كار را دارند. بنابراين می‌توان به وضوح ديد كه چرا 57 درصد از شركت‌ كنندگان بيان داشتند كه پشتيبانی از Multi-Cloud در خصوص Backup گرفتن از محيط‌های Container سازمان، يكی از مهم‌ ترين قابليت‌هاست. حدود دو سوم از شركت ‌كنندگان بيان داشتند كه بزرگ‌ ترين چالش در مديريت Backup/Disaster Recovery در محيط‌های Container، مديريت آن‌ها در محيط‌های Hybrid Cloud (44 درصد) و يا در چندين Public Cloud (44 درصد) است .

نقش Disaster Recovery در حفاظت از داده ها

Christophe Bertrand، تحليلگر ارشد در ESG بيان داشت: «انتخاب راهكارهای Non-native از تأمین ‌کنندگان قديمی Backup و Disaster Recovery، تنها زمان و منابع مورد نياز و همچنین محدوديت‌های طراحی و ارائه برنامه كاربردی را بيشتر می‌كند. گزينش راهكار صحيح حفاظت از داده ها تغيير قابل ‌توجهی در میزان سرعت سازمان ايجاد می‌كند. اما استفاده از راهكاری Native می‌تواند كمك كند استراتژی «Data Protection as Code» اجرا شود. اين بدين معنی است كه عملیات حفاظت از داده ها و Disaster Recovery از ابتدا با چرخه توسعه برنامه كاربردی تلفيق می‌شوند و اين برنامه‌ها از ابتدای ايجاد، تحت حفاظت قرار می‌گیرند. درنتیجه، سازمان‌هايی كه از اين رويكرد استفاده می كنند، می‌توانند بدون قربانی كردن، سرعت و Scale برنامه‌های كاربردی Container شده، انعطاف پذیری برنامه‌های كاربردی خود را تضمين كنند.»

اشتراک ایمیل