APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

بررسی مزایای Citrix Virtual App و دسکتاپ مجازی Linux

با دسكتاپ مجازی Linux، كاربران كارآمدتر از هميشه خواهند شد، نياز به برنامه‌های كاربردی و دسكتاپ‌های Linux با عملكرد بالا اكنون بيشتر از هميشه در دسترس هستند. اكنون كه نيروی كار در سطح جهانی به نزديك 1.87 ميليارد نفر رسيده است و از آنجا كه اكنون كارمندان بيشتری به برنامه‌های كاربردی‌ای كه صرفا در Linux اجرا می‌شوند، نياز به دسترسی دارند، نقش سيستم عامل منبع‌باز در محل كار روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. اما از آن جا كه اكثريت قابل‌توجهی از سهم بازار دسكتاپ به ويندوز اختصاص می‌يابد، بيشتر كاری که با Linux انجام می‌شود بايد در دستگاه‌های غير لينوكسی صورت گيرد.

دسکتاپ مجازی Linux

مزایایCitrix Virtual App و دسکتاپ مجازی

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

کاهش پیچیدگی

تيم IT از چه ابزارهایی برای پياده‌سازی Linux VDI استفاده می‌كند؟ چه مدت طول می کشد تا اين تيم خود را با تنظیمات جدید وفق دهند؟ با Citrix Virtual Appها و دسکتاپ مجازی، می توان دسکتاپ‌های مجازی Linux را در حداقل زمان در اختيار كاربران قرار داد. یک کنسول مرکزی مدیریت ویندوز و Linux را تجميع كرده و به صورت مديريتی توام با هم در می‌آورد و در نتيجه زمان صرف‌شده برای يادگيری را از چند هفته به چند دقيقه كاهش می‌دهد. این تجربه یکپارچه تا کارمندان سرويس پشتيبانی فنی نيز توسعه می‌يابد، كه در آن اعضای تیم می‌توانند با استفاده از ابزارها و زیرساخت‌های آشنا، تمام جلسات سازمان را ببینند

Citrix Virtual App

 افزایش  ROI

با وجود افزایش هزینه هایIT، هيچ كس تمايل ندارد دليل ديگری برای افزايش بودجه داشته باشد. با استفاده از Linux VDI، دیگر نیازی به این کار نيست. Citrix Virtual App  و دسکتاپ مجازی به عنوان پیشگام در صنعت ارائه دسترسی به برنامه‌های كاربردی و دسكتاپ، منابع مورد نیاز برای به حداكثر رساندن بازگشت سرمايه را فراهم کرده، بهره‌وری را افزايش داده و همچنين ديگر نیازی به خرید سخت افزاری تازه یا سرمایه گذاری در فناوری جدید که در آن صرفا به كاربران دسترسی داده می‌شود و سپس همه چيز در همان كنسول واحد مديريت می‌شود، نخواهد بود.

 نگهداری ايمن داده‌ها

اگرچه برنامه‌ها و دسكتاپ‌های Linux می توانند کمک زیادی به افزايش بهره‌وری کنند، رسيدن به اين دستاوردها ممکن است هزينه‌هايی داشته باشد، به ویژه هنگامی که برای نيرو كار سيار رو به‌افزايشی به كار گرفته می‌شوند كه ممكن است داده‌ها را ناخواسته در معرض خطر قرار دهند. اما با اين كه اکثر مدیران موافقند که خطرات نقض داده‌ها زمانی كه كارمندان خارج از محل كار می‌كنند، بيشتر است، معدودی از كسب‌وكارها Policyهای جامعی را براي راهنمايی اين دسته از كارمندان به كار گرفته‌اند. دسکتاپ مجازی Linux  به رفع نگرانی‌های امنیتی کمک کرده و با ايمن‌سازی داده های حساس در ديتاسنتر، می‌توان Policy Controlهايی تعريف كرد و بر اساس موقعيت مكانی، دستگاه و فاكتورهای ديگر، دسترسی فراهم نمود. این یکی از سریعترین و موثرترین راه‌ها برای اين است كه بدون آن كه داده‌ها در معرض خطر قرار گيرند، امكان همكاري كارمندان توزيع‌شده در Real Time فراهم گردد.

اشتراک ایمیل