APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

خودرو های بدون راننده Google به افراد سالخورده ی سرگردان در خیابان برخورد نمی کنند !

شرکت Google ناوگان خودرو های بدون راننده ی خود را در جاده های دو ایالت کالیفرنیا و تگزاس برای دو ماه مورد مطالعه قرار داده است و برخی از اتفاقات غیر عادی در آن ها گزارش شده است. با توجه به آخرین گزارش وضعیت این پروژه، درکنار زیرساخت جدیدتر خیابان و چراغ های راهنمایی افقی، وسایل نقلیه خودکارGoogle  افراد
سالخورده ی سرگردان روی صندلی چرخدار برقی را تشخیص می دهد.

در اصل گوگل مشخص ننمود که این گزارش در کدام ایالت به ثبت رسیده است. اما بعدها یک سخنگوی گوگل به وضوح اعلام کرد که این اتفاق در خیابان های اطراف مقر Google در کالیفرنیا در یک روز آفتابی رخ داده است  وفرد سالخورده و راننده از برخورد خطرناک جان سالم به در برده اند.

Google می گوید به اتومبیل های خود می آموزد که چگونه به جای پیاده سازی جهت گیری های خاص برای حالات خاص، به جنبه های اساسی رفتارهای غیرقابل پیش بینی در جاده بپردازند، مانند چگونگی واکنش در برابر افراد سالخورده و سرگردان در خیابان. به این ترتیب، این خودرو ها تصمیم گیری در محدوده وسیع تری از شرایط را می آموزند. با این حال، Google بهترین راه حل در اکثر موارد را، فقط کم کردن سرعت می داند. به عنوان مثال، شهر Austin در تگزاس به خاطر داشتن جمعیت زیاد گوزن ها برجسته است . گوگل می گوید این خودرو ها نه تنها در حال آموختن شناسایی گوزن در جاده، بلکه در حال آموختن تمایز بین آنها و اشیاء بی جان مثل صندوق های پستی می باشند. به این ترتیب، این خودرو می تواند در زمان مناسب، سرعت خود را کاهش دهد.

Google قصد دارد نمونه ی اولیه وسایل نقلیه خودکار خود را گسترش دهد، البته هم چنان با وجود یک کمک راننده با فرمان و پدال های گاز و ترمز در داخل خودرو این پروژه را ادامه می دهد . شرکت Google هنوز در مورد زمان تجاری شدن و در دسترس قرار گرفتن این خودرو ها سکوت نموده است ، هنوز هم موانع نظارتی و بزرگی بر سر راه قرار دارد. تاکنون فقط چند ایالت آزمایش خودروها بدون راننده را مجاز نموده اند .

با این حال، گزارش اخیر تیم اجرا کننده ی این پروژه نشان می دهد که پیشرفت هایی صورت گرفته است و خودرو ها امن تر از انسان ها عمل می کنند ! Google 16 حادثه جزئی در شش سال و ۲ میلیون مایل مسافت طی شده در این پروژه را گزارش داده است که البته مثل در اکثر موارد، این حادثه ها تقصیر خودرو نبوده است.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

document.getElementById(‘de129’).style.opacity–;

اشتراک ایمیل