APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

بررسی صحت عملکرد Cloud، با استفاده از CloudHealth Technology

Cloud Health Technology که به اختصار CHT نامیده می‌شود، یک تکنولوژی مدیریت Cloud برای تمامی ابزارهای مدیریتی در این حوزه به شمار می‌رود.

دنیای مدیریت Cloud یک دنیای بسیار پر تحرک و پویا می‌باشد و با توجه به این امر، مواردی همچون کنترل هزینه‌ها، بررسی میزان مصرف، مانیتور نمودن عملکرد و در مواقعی نیز تامین زیرساخت، تنها به کمک برنامه‌های مدیریت Cloud میسر می‌گردد.

Joe Kinsella بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری Cloud Health Technologies، طی سال‌های گذشته به دنبال ارائه نوع دیگری از برنامه‌های مدیریت Cloud بود که دارای دو ویژگی اصلی “ادغام تمامی ابزارهای مختلف مدیریتی Cloud ” و “ارائه دید متمرکز نسبت به آن” باشد، که امروزه با نام Cloud Health Technologies شناخته می شود.

در حال حاضر Cloud Health Technology یا CHT، به عنوان یک سازمان رو به توسعه در مدیریت Cloud به شمار می‌رود که با سرویس‌‌هایی همچون Chef ، Puppet، Datadog و New Relic نیز قابل ادغام می‌باشد. هر یک از این ابزارها مختص به یک حوزه تخصصی IT (مانند Chef و Puppet برای خودکارسازی، Datadog وNew Relic برای مدیریت داده) می‌باشند. نحوه کار CHT بدین صورت است که یک لایه‌ در بالای این ابزارها ایجاد نموده و با فراهم نمودن Single Pane of Glass (یک کنسول مدیریتی واحد را برای کاربران ارائه می‌نماید که داده‌های مربوط به چندین منبع مختلف در یکجا متمرکز می‌باشند) برای مشتریان، آن‌ها را قادر می‌سازد تا گزارشات مربوط به تمامی ابزارهای مورد استفاده جهت کنترل IaaS Cloud را مشاهده و دریافت نمایند. CHT داده‌ها را از میان ابزارهای مختلف جمع‌آوری می‌نماید اما در عین حال به کاربران اجازه می‌دهد تا با ارجاع مستقیم به برنامه‌ها، امکان بررسی دقیق‌تر آن‌ها را نیز داشته باشند. همچنین این تکنولوژی بر اساس تغییر و تحولات مشاهده شده در محیط، پیشنهاداتی را ارائه می‌نماید و علاوه بر آن جهت ایجاد تغییرات خودکار در یک محیط IaaS، قابل تنظیم می‌باشد. CHT علاوه بر خودکارسازی و مدیریت داده، با ارائه‌دهندگان سرویس‌های امنیتی نیز همکاری نموده و هزینه مورد نظر خود را برای پیگیری خدمات امنیتی مربوط به IaaS Cloud، پیشنهاد می‌نماید. CHT باAmazon  Web Services یا به اختصار AWS، Microsoft Azure و Google Cloud Platform نیز ترکیب می‌گردد. این تکنولوژی همچنین نسخه‌ای را برای بررسی صحت عملکرد Private Cloud عرضه نموده است که در سازمان‌های خصوصی مشتریان نیز قابل پیاده‌سازی می‌باشد.

اشتراک ایمیل