APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

توجه دیتاسنتر های HPE به سرویس Flexible Capacity

با توجه به گسترش روز افزون کسب و کار ، پاسخگویی سریع و کارآمد به درخواست های غیر قابل پیش بینی بازار بسیار ضروری می باشد . اگر در پاسخگویی سرعت لازم را نداشته باشند ، مشتری را از دست می دهند و اگر کارآمدی کافی نداشته باشند ، سود لازم را نخواهند داشت .

حال برای سرویس دهی مناسب و در زمان مناسب ، نیازمند راهکار های صحیح با استفاده از روش ها و منابع IT  هستیم .

[aparat id=”QKl4G”]

در همین راستا ، مراکز داده ی HP در حال اهمیت دادن بیشتر به سرویس Flexible Capacity می باشند ، سرویسی که به هر کاربر و سازمان متناسب با نیازش ، در فضای Cloud ظرفیت اختصاص می دهد . هم چنین یک این سرویس موجب صرفه جویی در هزینه و سرویس دهی بهتر و بلا درنگ به مشتریان سازمان ها می شود .

اشتراک ایمیل