APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

دیدگاه Red Hat نسبت به Internet of Things

در حوزه ی IoT، تمامی Objectها، گوش و چشم سازمان ها می باشند؛ در حالی که داده ها به عنوان مغز آن در نظر گرفته می شوند. در این ویدیو Craig Muzilla، معاون ارشد کسب و کار پلتفرم اپلیکیشن ها، در شرکت Red Hat در مورد راهکارهای ایمن سازی و متمرکز ساختن داده ها توسط IoT صحبت می کند.

[aparat id=”kMigo”]

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت Red Hat مراجعه نمایید.

اشتراک ایمیل