APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

IoT و بهبود وضع بهداشت و درمان

ترکیب داده های سلامت بیماران و بهداشت بالینی که از طریق IoT امکان پذیر شده است ،  به دکترها  و متخصصین سوابق مناسبی راجب سلامت بیمار ارائه می دهد ، که این خود ، باعث بهبود مراقبت و درمان بیمار می شود . فناوری های مبتنی بر Cloud مانند RFID یا ردیابی بیمار با بلوتوث و هم چنین فناوری خودکار جدید برای بررسی حادثه ، کمک شایانی در بخش بهداشت و درمان کرده است .

[aparat id=”KbOFt”]

در واقع با توجه به هزینه های بستری کردن بیمار در بیمارستان ، امکانی که IoT به متخصصین و فعالین حوزه ی درمان می دهد ، این است که فرد مورد نظر به محل زندگی خود رفته ولی از طریق تجهیزات و نرم افزار های مناسب تحت نظارت قرار گیرد .هم چنین کاربرد دیگر این تکنولوژی یعنی IoT  میتواند در بخش مدیریت دارو باشد .

 

 

اشتراک ایمیل