APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

قابلیت های نسخه جدید Kubernetes

اولین نسخه منتشر شده ی Kubernetes 1.14 در سال 2019 به همراه یک پشتیبانی در سطح محصول برای Nodeهای Windows است که شامل 31 ارتقا، که 10 مورد در حال انتقال به نسخه Stable، 12 مورد در نسخه Beta و 7 مورد جدید می‌باشد. زمینه‌های اصلی این نسخه، توسعه‌پذیری و پشتیبانی از بارهای کاری بیشتر بر Kubernetes با سه ویژگی اصلی و یک ویژگی مهم امنیتی در دسترس عموم قرار میگیرد و به سمت نسخه بتا حرکت میکند.

پشتیبانی در سطح محصول برای Nodeهای ویندوزی

تاکنون پشتیبانی Windows Node در Kubernetes، در نسخه Beta بوده است که برای بسیاری از کاربران امکان آزمایش و مشاهده‌ی منابع Kubernetes را برای Containerهای Windows فراهم می‌نمود اما اکنون Kubernetes به طور رسمی از افزودن Nodeهای Windows به عنوان Nodeهای عملیاتی و زمان‌بندی Containerهای Windows پشتیبانی می‌کند و اکوسیستم گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی Windows را جهت افزایش توان پلتفرم خود فعال می‌نماید. شرکت‌هایی که در برنامه‌های کاربردی مبتنی بر ویندوز و لینوکس سرمایه دارند، لازم نیست به دنبال تنظیم‌کننده‌های جدا برای مدیریت بارهای کاری‌شان باشند، که این امر منجر به افزایش کارایی‌های عملیاتی در میان پیاده‌سازی‌های آن‌ها، صرف نظر از سیستم عامل، می‌گردد.

برخی از ویژگی‌های اصلی فعال‌سازی Containerهای ویندوزی Kubernetes مشتمل است بر:

  • پشتیبانی برای Windows Server 2019 برای Nodeهای عملیاتی و Containerها
  • پشتیبانی برای خارج از شبکه ی درختی با Azure-CNI، OVN-Kubernetes و Flannel
  • پشتیبانی بهبودیافته برای Podها، انواع سرویس، کنترلرهای بار کاری و معیار/سهم‌ جهت تطابق دقیق قابلیت‌های ارائه‌شده برای Containerهای Linux
اشتراک ایمیل