APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

کوچک‌سازی BigData با استفاده از DNA ترکیبی توسط مایکروسافت

مایکروسافت با هدف کدگذاری اطلاعات در DNA ترکیبی (Synthetic) با شرکتی واقع در سانفرانسیسکو وارد همکاری شده است تا پتانسیل DNA را جهت ذخیره‌سازی اطلاعات به عنوان یک محیط جدید، آزمایش نماید.

شرکت Twist Bioscience، ده میلیون رشته DNA را با هدف کدگذاری داده‌های دیجیتال ارائه خواهد ‌کرد. به عبارت دیگر، مایکروسافت تلاش می‌کند تا دریابد چگونه مولکول‌های شبیه به هم که کد ژنتیکی انسان را تشکیل می‌دهند، جهت کدگذاری اطلاعات دیجیتال به کار می‌روند.

Doug Carmean، یکی از شرکای معمار‌ی مایکروسافت اظهار داشت؛ با توجه به اینکه با این محصول تجاری و فرآیند به ‌کارگیری آن سال‌ها فاصله داریم اما آزمایشات اولیه نشان داده است که این احتمال وجود دارد که بتوان 100 درصدِ داده‌های دیجیتال را توسط “DNA ترکیبی” کدگذاری و بازیابی کرد.

استفاده از DNA این امکان را فراهم می‌کند که حجم انبوهی از داده‌ها در یک فضای فیزیکی کوچک ذخیره شوند. Twist ادعا می کند که یک گرم DNA می‌تواند تقریبا یک تریلیون گیگا‌بایت داده‌ را ذخیره نماید.

دستیابی به روش‌های نوین جهت ذخیره اطلاعات با توجه به ایجاد حجم زیادی از اطلاعات توسط افراد در فرآیند زندگی روزمره و آنلاین شدن میلیون‌ها سنسور اتصال IoT ، از اهمیت روز‌افزونی برخوردار است.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

این موضوع برای مایکروسافت به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های  Public Cloud حائز اهمیت می‌باشد. دستیابی به روش‌های کاربردی‌تر برای ذخیره اطلاعات موجب کاهش هزینه‌ها می‌گردد، درحالی که ذخیره‌سازی مبتنی بر DNA این پتانسیل را داراست که دوام بیشتری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت Twist، خانم Emily Leproust در بیانیه‌ای عنوان کرد که امروزه فرآیند ذخیره‌سازیِ حجم عظیمی از داده‌های دیجیتال در فضایی صورت می‌گیرد که دارای عمر محدودی است و به صورت دوره‌ای نیاز به کدگذاری مجدد دارد. DNA یک فضای ذخیره‌سازی متعهد است، زیرا از دوره عمر مشخص چند هزار‌ساله برخوردار است و یک فرمت ذخیره‌سازی دائمی را پیشنهاد می‌دهد که روند هزینه‌های آن نیز رو‌به کاهش است.

با توجه به اینکه این فرآیند گامی دیگر در جهت تبدیل ساخت کامپیوترهای مبتنی بر DNA به یک واقعیت عملی محسوب می‌شود، باید شاهد نتایج حاصل از این همکاری در آینده باشیم.

اشتراک ایمیل