APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

پیاده‌سازی Kubernetes بر روی VMware vSphere

به تازگی Pivotal و VMware به ‌منظور ارائه مدل ‌تجاری Kubernetes بر روی VMware vSphere و Google Cloud Platform یا به اختصار GCP، همکاری نموده‌اند.

Pivotal Container Service یا به اختصار PKS، که اخیرا راه‌اندازی شده است، Kubernetes را از طریق ابزارهای مدیریتی زیرساختی VMware همچون vSphere، vSAN و NSX اجرا خواهد نمود.

برنامه‌های کاربردی Containerشده که مانند یک Stack به اجرا درمی‌آیند، به سرویس‌هایی که بطور معمول برای ماشین‌های مجازی موجود در vSphere ایجاد شده‌اند، دسترسی خواهند داشت. برای مثال، Persistent Storage برای Containerها می‌تواند با روش VMware VSAN فراهم شود. همچنین ممکن است PKS بر روی VMware Cloud Foundation به اجرا درآید. با استفاده از سیستم مدیریت VMware برای Private Cloud ها، vSphere هم بر روی زیرساخت‌های Public و هم بر روی زیرساخت‌های Private به اجرا درمی‌آید.

PKS جهت Sync شدن با آخرین نسخه Kubernetes اصلی، نسخه Kubernetes قدیمی خود را نگه می‌دارد که در واقع همان نسخه‌ای است که در سرویس Google Container Engine استفاده شده است. VMware اظهار می‌دارد که این ویژگی موجب قابلیت Portable بودن سریع و آسانِ برنامه‌، میان PKS و GKE خواهد شد و به کاربران PKS اجازه می‌دهد تا سرویس‌های جدید GCP مانند BigQuery ،Spanner و Machine Learning را در برنامه‌های کاربردی‌شان ادغام نمایند.

لازم به ذکر است که PKS ، برای فروشگاه‌های VMware که از Google Cloud Platform استفاده نمی‌کنند، Sync نگهداشتن Kubernetes به ‌منظور تضمین پشتیبانی فوری از قابلیت‌هایی است که توسط مجموعه Kubernetes منتشر می‌شوند.

اشتراک ایمیل