APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

قابليت‌های Veeam Agent ورژن 4 برای Linux

قابليت پشتيبانی از برنامه كاربردی

 • پشتيبانی از MySQL ،PostgreSQL: در اين نسخه جديد امكان تسهیل فرآيندهای Backup و بازيابی برای Work Loadهای لینوکسی به كمك پردازش برنامه كاربردی برای ديتابيس‌های MySQL و PostgreSQL فراهم شده است.

عملكرد Backup

 • بکاپ­گيری File-level ارتقا يافته: اين نسخه با به ‌كارگيری موتور بکاپ­گيری File-level نسل بعدی، عملكردی بهبود يافته، مصرف بهينه منابع و افزايش محدوديت در اندازه كلی Backup را فراهم می‌كند.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

يكپارچه‌سازی با Repositoryهای VM

كاربران می‌توانند شروع به استفاده از دامنه كامل Repositoryهايی نمايند كه VM برای Backupهای مبتنی بر Agent آن‌ها را ارائه كرده و به اين ترتيب به ميزان Storage دلخواه دست يابند. در اين نسخه اگر هر يك از سيستم‌های زير به صورت Veeam Repository افزوده شوند، پشتيیانی می‌شوند:

 • HPE StoreOnce Systems باStoreOnce Catalyst
 • Dell EMC Data Domain
 • Repository ايجاد شده در صدر تكنولوژی‌های ReFS
 • Repository در صدر تكنولوژی Linux XFS Block Cloning يا Reflink
 • NFS Repository

نحوه پشتيبانی بيشتر از Kernel

 • Linux Kernel5.4 كاربران را قادر می‌سازد آخرين نسخه توزیع­­های Linux را با Veeam Agent for Linux نصب كنند.

پشتيبانی از انواع توزيع­­های لینوکسی

 • Debian 10 ,10.1 ,10.2
 • Ubuntu 19.10
 • RHEL 8.1
 • CentOS 8.0 ,8.1
 • Oracle Linux (RHCK) 8.1
 • Oracle Linux UEK5 ,UEK5U1 ,UEK5U2 (i.e. up to kernel 4.14.35-1902)
 • SLES 12 SP5
 • SLES for SAP 12 SP5
 • Fedora 31

بیشتر بخوانید: تغییرات عمده Licensing محصولات Veeam

پشتيبانی از Veeam Universal License

كاربران می‌توانند با يكپارچه‌سازی Veeam Universal License كه با چندين محصول Veeam تركيب می‌شود و شامل نصب مستقل Veeam Agent for Linux است، همزمان با افزايش قابليت پورتال بودن Work Load، پيچيدگی را از بين ببرند و جلوی گسترش License را بگيرند.

اشتراک ایمیل