APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

جزئیات استراتژی کانتینر Red Hat

کمپانی Red Hat پس از به‌دست آوردن CoreOS در اوایل امسال، در کنفرانس Red Hat Summit 2018 خود برخی از نقاط تاریک استراتژی کانتینر خود را روشن ساخت. در طی چند ماه آینده، توزیع Kubernetesی که توسط CoreOS ساخته شده است یعنی Tectonic، با توزیع Kubernetesی که لینوکس Red Hat در محیط (OpenShift (PaaS خود گنجانده است، تلفیق خواهد شد. علاوه‌براین، نرم‌افزار Operators که توسط CoreOS و برای تسهیل مدیریت کلاسترهای Kubernetes ایجاد شده است نیز به OpenShift راه پیدا خواهد کرد. همچنین Red Hat PaaS برروی Container Linux که یک نسخه‌ی سبک‌وزن توزیع لینوکسی توسعه یافته شده توسط CoreOS میباشد نیز منتشر خواهد شد. Red Hat اعلام کرد که توزیع Atomic لینوکس که ساخته‌ی همین کمپانی است نیز با Container Linux تلفیق خواهد شد.

Red Hat به ارائه‌ی راهنمای کاملی درخصوص ادغام دو نمونه‌ی Kubernetes تا پایان سال متعهد شده است که پشتیبانی ممتد از Quay Container Registry که توسط CoreOS ایجاد شده را نیز شامل می‌شود. تمام کاربران کنونی Tectonic به مرور به کاربران OpenShift مبدل خواهند شد. همچنین Red Hat اذعان داشت که نسخه‌ی Containerizeشده‌ای از سرور برنامه‌ی کاربردی Red Hat Fuse که پبیشتر با نام JBoss شناخته می‌شد، به‌زودی برای OpenShift دردسترس خواهد بود.

این کمپانی Technology Previewی از ابزار Cloud-Native Virtualization خود نمایش داد که برنامه‌های کاربردی را که برروی Hypervisorهای همچون VMware اجرا می‌شوند، به Instanceی از ماشین مجازی بر اساس کرنل یا KVM تبدیل می‌کند که بعدتر می‌توان آن را در یک Container گنجاند. هنوز مشخص نیست ‌که با تسهیل Encapsulateکردن بارهای کاری موجود در درون یک Docker Container که می‌توان آن را در هرجایی پیاده‌سازی کرد، چه تعداد از سازمان‌های IT از این قابلیت استفاده خواهند برد. اما به گفته‌ی مت هیک، معاون ارشد بخش مهندسی کمپانی Red Hat، Instanceهای زیادی خواهند بود که در آن‌ها یک بارِ کاری به‌صورت تنگاتنگی درکنار یک Hypervisor API قرار خواهد داشت که نیازمند حضور نوع مشخصی از Hypervisor است.

همچنین این کمپانی به پشتیبانی از Apache OpenWhisk که تحت حمایت Apache Software Foundation ایجاد می‌شود و یک Serverless Computing Framework است، متعهد شد. برنامه‌ی Red Hat این است که این Serverless Framework را هم برروی On-Premises و هم برروی هر تعداد از سرویس‌های پردازشی Cloud ارائه دهد.

سرانجام این کمپانی درحال تسهیل فرآیند ساخت برنامه‌های کاربردی است. Instanceی از پلتفرم توسعه‌ی Cloudی که با نام Che شناخته می‌شود و مبتنی بر Integrated Development Environment یا IDE ایجاد شده است، هم‌اکنون برای پیاده‌سازی به‌صورت On-Premises در دسترس است.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

مشخصاً Red Hat استراتژی OpenShift-Everywhere را پی گرفته است که از Kubernetesی نشأت می‌گیرد که مشمول سرویس‌های Cloud مایکروسافت بوده و همه‌چیز را تا سرورهای Bare-Metalی که در یک دیتاسنتر محلی اجرا می‌شوند نیز دربر می‌گیرد.

با اینکه این کمپانی به‌صورت گسترده‌ای به Kubernetes اتکا می‌کند تا یک استراتژی پردازش Hybrid Cloud را پیش ببرد، این کمپانی توصیه نمی‌کند که تمام بارهای کاری برنامه‌های کاربردی به مجموعه‌ای از میکروسرویس‌های توزیع‌شده انتقال یابند. همچنان به پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی Monolithic و همچنین سرویس‌هایی که کمتر Granular باشند احتیاج است. اما از دیدگاه Red Hat، نقطه‌ی مشترک تمام این بارهای کاری باید محیط زیربنای PaaSی باشد که مبتنی بر Kubernetes است.

اشتراک ایمیل